מדיניות ניהול איכות עבור AS9100

מדיניות ניהול איכות עבור AS9100

 


חב' "גרין קואט שותפות כללית" שמה לה למטרה את איכות המוצר, בכדי להשיג מטרה זו התארגנה החברה כך שכל הגורמים הטכניים, המנהליים והאנושיים המשפיעים על איכות מוצריה יהיו מבוקרים.

חב' "גרין קואט שותפות כללית" מאמינה, כי פעולות בקרה אלו, לא רק יצמצמו את ליקויי האיכות, אלא גם יביאו למניעתם, ובכך יביאו לעליה באיכות וברווחיות החברה.

מערכת ניהול האיכות המופעלת במפעלינו מובאת בקובץ נוהלי הבטחת איכות לפי SAE AS 9100D  העונה לדרישות:

SAE AS 9100D – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIRMENTS FOR AVIATION SPACE AND DEFENCE ORGANIZATIONS

ולפי ISO 9001:2015 התחום המוגדר בתעודת ההסמכה: ציפוי  אלקטרוליטי של מתכות- ELECTROLYTIC PLATING OF METALS


מערכת הניהול הסביבתי המופעלת במפעלינו מובאת בקובץ נהלי איכות הסביבה לפי ISO 14001:2015 העונה לדרישות:

ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

חברת גרין קואט שותפות כללית פועלת על פי כל דרישות החוק במדינת ישראל הנוגעים למפעלי ציפוי מתכות.

חברת גרין קואט שותפות כללית אינה נדרשת לאישור רשויות התעופה באופן ישיר מכיוון שהציפוי מבוצע כקבלנות משנה עבור חברות החייבות באישור רשויות התעופה אולם מערכת התיעוד נגישה לעובדי גרין קואט שותפות כללית, ללקוחות גרין קואט שותפות כללית ולנציגי רשויות התעופה ומכון התקנים.

מטרת חברת "גרין קואט שותפות כללית" לענות לדרישות הלקוחות ולעמוד בדרישות התקנים הבינלאומיים לכל סוגי  הציפוי כפי שהלקוחות מבקשים אותם.

הארגון מתחייב לעמוד ביעדים הניתנים למדידה כפי שיפורט במדריך האיכות ולסקור במסגרת סקרי ההנהלה את האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות.

מדיניות האיכות מפורטת בנוהל מס' 01-02 : מדריך האיכות- הקשרי ארגון.

מוצרי תעופה עוברים תהליך ביקורת מיוחד של Inspection First Article.

חברת גרין קואט שותפות כללית דורשת מספקי חומרי הציפוי המיועדים לתעופה לשמור רשומות אלו למשך 10 שנים.