תקנות RoHS

 

בשנת 2003 העביר הפרלמנט האירופי החלטה האוסרת את השימוש בחומרים מסוכנים: עופרת, קדמיום, כספית, כרום שש ערכי, ועוד .
כינויה: RoHS: Restrictions Of the use of certain Hazardous Subtances
מטרת התקנה: מניעת הופעת חומרים מסוכנים בפסולת בתום חיי המוצר.
התקנות נכנסו לתוקף ביולי 2006 ויהפכו לתקן מחייב במדינות האיחוד האירופי בתחילת 2008.
תעשיית האלקטרוניקה העולמית מחויבת, איפה, לאמץ את התקנה, ישראל שהיא מוכוונת ייצוא תושפע מכך ועליה להיערך בהתאם.
שמירה על איכות הסביבה כחלק ממאמץ עולמי להגן על כדור הארץ למען הדורות הבאים הינה מטרה חשובה שאנו גאים להיות שותפים לה וכעדות לכך חברת גרין קואט אימצה את תקנות ה-RoHS כדרך חיים להלן פירוט נושא יישום התקנות במפעלנו.

 

1. ציפוי אבץ

 

ציפוי אבץ אינו מכיל אף אחד מהחומרים אשר נאסרו לשימוש בתקנות RoHS, אולם הפסיבציות שלו מכילות כרום. ציפוי אבץ בגרין קואט מבוצע על פי התקן ASTM B633
הפסיבציה הלבנה אשר בשימוש בגרין קואט הינה על בסיס כרום תלת ערכי המותר בשימוש על פי התקנות הנ"ל, השימוש בפסיבציה זו בגרין קואט נמשך כבר יותר מעשור והוא עומד בדרישות התקנים.
הפסיבציה הצבעונית אשר בשימוש בגרין קואט הינה על בסיס כרום שש ערכי והיא אינה מותרת בשימוש על פי התקנות הנ"ל, לכן, היום ניתן לבצע בגרין קואט גם פסיבציה שהיא על בסיס כרום תלת ערכי. פסיבציה זו עברה תיקוף תהליכי על פי נהלי גרין קואט המגדירים עמידה בדרישות התקן הבינלאומי, פסיבציה זו עומדת בדרישות עמידות אנטי קורוזיבית המוגדרת בתקן ואף יותר, אולם,הגוון שלה שונה מעט מהפסיבציה אשר בשימוש כיום ודורש אישור חזותי בלבד של הלקוח.
הפסיבציה השחורה לאבץ מכילה כרום שש ערכי והיא אינה מותרת בשימוש על פי התקנות הנ"ל, לפסיבציה זו ישנו תחליף על בסיס כרום תלת ערכי, פסיבציה זו ניתנת לביצוע על ציפוי אבץ רגיל ועל ציפוי אבץ-ברזל –ציפוי אבץ המכיל 0.3%-1% ברזל, לציפוי זה יתרון מבחינת עמידות אנטי קורוזיבית על פני ציפוי אבץ רגיל { 144 שעות לקורוזיה לבנה לעומת 48 שעות באבץ שחור}.
יתרון נוסף לפסיבציה זו הוא שהיא אינה מכילה מרכיב כסף אשר נמצא בפסיבציה הרגילה ובחשיפת מוצרים עם פסיבציה שחורה לאור מרכיב הכסף הופך לירוק ומשפיע על המראה הכללי של המוצר.
פסיבציה שחורה לאבץ-ברזל על בסיס כרום תלת ערכי ניתנת לביצוע כיום בגרין קואט אולם יש לציין כי מבחינה חזותית פסיבציה זו מעט פחות מבריקה והמראה הכללי עלול להיות מעט עם נזילות.

 

2. פסיבציה לאלומיניום

 

פסיבציה לאלומיניום הנקראת אלודיין מבוצעת בגרין קואט על פי התקן: MIL DTL 5541. שתי הפסיבציות הלבנה והצהובה מכילות כרום שש ערכי, בגרין קואט, הפסיבציה הלבנה כבר הוחלפה בפסיבציה על בסיס כרום תלת ערכי, פסיבציה זו עברה תיקוף על פי נהלי גרין קואט ונמצא כי היא עומדת בכל דרישות התקן מבחינת עמידות אנטי קורוזיבית, מוליכות חשמלית ואדהזיה לצבע.
גם לפסיבציה הצהובה ישנו תחליף אשר אינו מכיל כרום, פסיבציה זו עברה תיקוף בגרין קואט וניתן היום לפי דרישה לבצעה. גוון הפסיבציה בהיר מהגוון המקורי והוא פחות אחיד.
עבור פסיבציות לאלומיניום תואמות RoHS הוצא תקן חדש-ASTM B921 ויש לציין את הגוון בדרישת הציפוי ותקן נוסף הוא MIL DTL 5541 המפריד בין הדרישות על ידי הגדרת TYPE כאשר TYPE I אינו תואם RoHS ואילו TYPE II תואם RoHS.

 

3. אלקטרולס ניקל

 

אלקטרולס ניקל המכיל פוספור גבוה ואלקטרולס ניקל המכיל פוספור בינוני מכילים כמויות מזעריות של עופרת וקדמיום המשמשים כמייצבים וכמאיצים בתמיסת העבודה, באלקטרולס ניקל המכיל פוספור נמוך לא נעשה כלל שימוש במרכיבים אלו.
כיום, ניתן לבצע ציפוי אלקטרולס ניקל על פי התקנים- MIL C 26074 ו- ASTM B733ללא עופרת וקדמיום בכל דרגות הפוספור הנדרשות ללא כל בעיה-בגרין קואט השימוש העיקרי הוא במדיום פוספור.

 

4. ציפוי בדיל

 

תהליך ציפוי בדיל על פי MIL T 10727 או ASTM B545 אינו מכיל אף אחד מהחומרים האסורים בתקנות RoHS.

 

5. פסיבציה לנירוסטה

 

פסיבציה לנירוסטה על פי התקן AMS-QQ-P-35 /ASTM A967/AMS 2700 מחולקת לשני סוגים אשר מבוצעים בגרין קואט האחד אינו מכיל כרום שש ערכי והשני מכיל כרום שש ערכי.
סוג הפסיבציה נקבע על פי סוג הנירוסטה, הסוגים השונים מפורטים בתקן הנ"ל- סוג 2 הינו כרומאטי וסוג 6 אינו כרומאטי והוא תואם RoHS.

 

6. ציפוי ניקל

 

ציפוי ניקל בגרין קואט מבוצע על פי התקן QQ-N-290. בכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדרים ב-RoHS.

 

7. ציפוי כסף

 

ציפוי כסף בגרין קואט מבוצע על פי התקן QQ-S-365 / ASTM B700. בכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדרים ב-RoHS.

 

8. ציפוי זהב

 

ציפוי זהב בגרין קואט מבוצע על פי התקן MIL G 45204 / ASTM B488. בכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדרים ב-RoHS.